Polityka prywatności

Niniejsza „Polityka prywatności” opisuje praktyki dotyczące ochrony prywatności spółki Mirum Pharmaceuticals, Inc. oraz naszych podmiotów zewnętrznych (zwanych łącznie „Mirum”, „my”, „nam” lub „nasz”) w zakresie gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i przetwarzania w inny sposób danych osobowych oraz przedstawia prawa i wybory przysługujące osobom fizycznym w odniesieniu do swoich danych.

 

Spółka Mirum może przedstawiać osobom fizycznym dodatkowe informacje o ochronie prywatności w momencie gromadzenia ich danych. Możemy na przykład przedstawić uczestnikom badania klinicznego szczegółową informację o ochronie prywatności, która opisuje nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności związane z prowadzeniem badań klinicznych. Tego rodzaju informacja przedstawiana w konkretnej sytuacji będzie miała zastosowanie do sposobu, w jaki możemy przetwarzać informacje przekazywane przez Państwa w danym momencie.

 

Spółka Mirum zleciła gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych za pośrednictwem tej witryny internetowej spółce ClinEdge, LLC.

 

Dane osobowe, które gromadzimy

 

Rodzaje danych osobowych, które gromadzimy

Rodzaje gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych osobowych zależą od charakteru Państwa relacji ze spółką Mirum oraz wymogów obowiązującego prawa. Możemy gromadzić:

 

Od pacjentów/opiekunów pacjentów:

 • informacje dotyczące stanu zdrowia i informacje medyczne (takie jak informacje o chorobach i postawionych rozpoznaniach, metodach leczenia chorób, chorobach występujących w rodzinie, informacje genetyczne);
 • prywatne dane kontaktowe i informacje na temat preferencji (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny i numer telefonu);
 • dane biograficzne i demograficzne (takie jak data urodzenia, wiek, płeć i informacje dotyczące rodziców lub opiekunów prawnych);
 • inne informacje, które nam Państwo przekazują (na przykład w wiadomościach e-mail, rozmowach telefonicznych, w ramach badań rynku albo w innej korespondencji ze spółką Mirum, jej usługodawcami lub partnerami biznesowymi).

 

Od przedstawicieli służby zdrowia:

 • prywatne i służbowe dane kontaktowe oraz informacje na temat preferencji (takie jak imię i nazwisko, stanowisko, pracodawca, adres e-mail, adres korespondencyjny i numer telefonu);
 • inne informacje, które nam Państwo przekazują (na przykład w wiadomościach e-mail, rozmowach telefonicznych, w ramach badań rynku albo w innej korespondencji ze spółką Mirum, jej usługodawcami lub partnerami biznesowymi).

 

Możemy łączyć inne publicznie dostępne informacje, takie jak informacje związane z organizacją, dla której Państwo pracują, z danymi osobowymi, które przekazują nam Państwo za pośrednictwem naszych usług.

 

Informacje gromadzone automatycznie

Możemy automatycznie rejestrować informacje na temat Państwa i Państwa komputera lub urządzenia mobilnego, gdy uzyskują Państwo dostęp do naszych Witryn. Możemy na przykład rejestrować nazwę i wersję systemu operacyjnego zainstalowanego na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, nazwę producenta i model, rodzaj przeglądarki, język przeglądarki, rozdzielczość ekranu, witryny internetowe, które odwiedzili Państwo przed odwiedzeniem naszych witryn, przeglądane przez Państwa strony, czas przeglądania danej strony, czas uzyskania dostępu oraz informacje na temat sposobu korzystania z naszych witryn oraz działań na nich podejmowanych. Te informacje na Państwa temat gromadzimy za pośrednictwem plików cookie. Szczegółowe informacje przedstawiono w części „Pliki cookie i podobne technologie”.

 

Pliki cookie i podobne technologie

 

Czym są pliki cookie?

Możemy gromadzić dane za pomocą „plików cookie”. Pliki cookie to małe pliki danych umieszczane na dysku twardym Państwa komputera lub urządzenia mobilnego przez witrynę internetową. Możemy wykorzystywać zarówno sesyjne pliki cookie (które wygasają po zamknięciu przeglądarki), jak i trwałe pliki cookie (pozostające na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym do momentu ich usunięcia), w celu umożliwienia Państwu bardziej spersonalizowanego i interaktywnego sposobu korzystania z naszej Witryny.

 

Wykorzystujemy dwie szerokie kategorie plików cookie: (1) własne pliki cookie, umieszczane bezpośrednio przez nas na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, wykorzystywane przez nas do rozpoznania Państwa komputera lub urządzenia mobilnego podczas kolejnej wizyty w naszej witrynie; oraz (2) pliki cookie podmiotów zewnętrznych, umieszczane w naszej witrynie przez usługodawców, które mogą być wykorzystywane przez tych usługodawców do rozpoznania Państwa komputera lub urządzenia mobilnego podczas odwiedzania innych witryn internetowych.

 

Rodzaje wykorzystywanych przez nas plików cookie

Niezbędne pliki cookie: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem naszej Witryny i do umożliwienia Państwu korzystania z niektórych jej funkcji. Bez tych plików cookie świadczenie usług, z których chcą Państwo korzystać, nie jest możliwe; korzystamy z tych plików wyłącznie w celu świadczenia Państwu tych usług.

Funkcyjne pliki cookie: Te pliki cookie umożliwiają naszej Witrynie zapamiętanie wyborów podejmowanych przez Państwa podczas korzystania z naszej Witryny. Celem tych plików cookie jest zapewnienie Państwu większej personalizacji podczas korzystania z naszej Witryny i uniknięcie sytuacji, w której musieliby Państwo ponownie wybierać wszystkie swoje preferencje przy każdych odwiedzinach.

Analityczne i poprawiające wydajność pliki cookie: Te pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia informacji na temat ruchu prowadzącego do naszej Witryny i sposobów korzystania z naszej Witryny przez użytkowników. Gromadzone informacje mogą obejmować liczbę osób odwiedzających naszą Witrynę, witryny internetowe, z których zostali oni przekierowani do naszej Witryny, strony odwiedzone przez użytkowników w naszej Witrynie, porę dnia odwiedzin naszej Witryny, to czy odwiedzający odwiedził naszą Witrynę już wcześniej oraz inne podobne informacje. Wykorzystujemy te informacje, aby móc obsługiwać naszą Witrynę w sposób bardziej wydajny, aby zbierać obszerne dane demograficzne, monitorować poziom aktywności w naszej Witrynie oraz ją udoskonalać.

Pliki cookie do personalizacji i reklam: Te pliki cookie służą do śledzenia Państwa schematów przeglądania, aby umożliwić nam wyświetlanie reklam, które z większym prawdopodobieństwem Państwa zainteresują. Te pliki cookie wykorzystują informacje na temat Państwa historii przeglądania w celu włączenia do grupy użytkowników o podobnych zainteresowaniach. W oparciu o te informacje reklamodawcy zewnętrzni mogą umieszczać pliki cookie umożliwiające im wyświetlanie reklam, które według nas będą zgodne z Państwa zainteresowaniami, podczas Państwa odwiedzin w witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych.

 

Wyłączanie plików cookie

Zwykle pliki cookie można usunąć bądź odrzucić za pomocą ustawień przeglądarki. Aby to zrobić, należy skorzystać z instrukcji dotyczących Państwa przeglądarki (zwykle dostępnych w części „ustawienia”, „pomoc”, „narzędzia” bądź „edycja”). Wiele przeglądarek jest domyślnie ustawionych tak, by akceptować pliki cookie, dopóki nie zmienią Państwo tych ustawień.

Więcej informacji o plikach cookie, w tym informacje na temat tego, jak sprawdzić, jakie pliki cookie ustawiono na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, jak nimi zarządzać i jak je usuwać, można uzyskać odwiedzając witrynę www.allaboutcookies.org.

Jeżeli nie zaakceptują Państwo naszych plików cookie, mogą Państwo odczuwać pewne niedogodności związane z korzystaniem z naszej Witryny. Możemy na przykład nie być w stanie rozpoznać Państwa komputera lub urządzenia mobilnego i będą Państwo musieli się logować podczas każdych odwiedzin naszej Witryny.

 

Sygnały „Nie śledź” (Do Not Track)

Niektóre przeglądarki internetowe mogą być skonfigurowane tak, aby wysyłały sygnały „Nie śledź” odwiedzanym przez Państwa serwisom internetowym. W chwili obecnej nie odpowiadamy na sygnały „Nie śledź”. Więcej informacji na temat sygnału „Nie śledź” znajduje się na http://www.allaboutdnt.com.

 

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe

 

W celu zarządzania naszymi witrynami internetowymi

Jeżeli korzystają Państwo z naszych witryn internetowych, wykorzystujemy Państwa dane osobowe, aby:

 • obsługiwać, prowadzić, i ulepszać witryny internetowe oraz nimi zarządzać;
 • lepiej zrozumieć Państwa potrzeby i zainteresowania oraz personalizować sposób korzystania z witryn internetowych;
 • zapewniać obsługę i utrzymanie naszych witryn internetowych;
 • udzielać odpowiedzi na Państwa żądania związane z usługami, pytania i opinie zwrotne.

 

W celu realizacji badań klinicznych oraz działań związanych z badaniami i ulepszaniem produktów oraz zarządzania nimi

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, gdy jest to konieczne w celu usprawnienia prowadzenia naszych badań klinicznych, badań naukowych i powiązanych działań wspierających ulepszanie produktów, w tym aby:

 • zatrudniać personel i zarządzać badaniami klinicznymi, w tym rekrutować badaczy i uczestników;
 • wspierać inicjatywy, sympozja, konferencje oraz wydarzenia naukowe, edukacyjne i wolontariackie związane ze zdrowiem publicznym,
 • definiować odpowiednie działania mające na celu zaangażowanie pacjentów i programy wsparcia dla pacjentów oraz nimi zarządzać (w tym zapewniać współpłatności i innego rodzaju wsparcie finansowe, jeżeli będzie dostępne);
 • identyfikować i nawiązywać współpracę z liderami opinii i specjalistami zewnętrznymi.

 

W celu dostarczania produktów i świadczenia usług

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, gdy jest to konieczne w celu dostarczania produktów i świadczenia usług spółki Mirum, w tym aby:

 • zarządzać dostępem do naszych produktów, w tym w przypadkach, gdy dostęp ten jest ograniczony przepisami prawa do lekarzy z prawem wykonywania zawodu;
 • płacić za usługi, które mogą być świadczone na naszą rzecz przez lekarzy, badaczy i inne osoby.

 

W celu komunikacji z Państwem

Jeżeli zażądają Państwo od nas informacji albo będą brać udział w naszych badaniach, promocjach lub wydarzeniach, możemy wysłać Państwu produkty powiązane ze spółką Mirum lub wiadomości dotyczące choroby w zakresie dozwolonym na mocy prawa. Będą Państwo mieć możliwość zrezygnowania z otrzymywania takich wiadomości.

 

W celu zachowania zgodności z przepisami prawa

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, jeżeli uważamy, że jest to konieczne albo właściwe w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, realizacji zgodnych z prawem żądań i wymogów postępowań prawnych, w tym aby odpowiadać na wezwania sądowe lub żądania ze strony organów państwowych.

 

W celu wypełniania obowiązków regulacyjnych w zakresie monitorowania i sprawozdawczości

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, jeżeli uważamy, że jest to konieczne albo właściwe w celu wypełniania obowiązków regulacyjnych w zakresie monitorowania i sprawozdawczości, takich jak obowiązki związane ze zdarzeniami niepożądanymi, skargami dotyczącymi produktu, bezpieczeństwem pacjentów i ujawnianiem informacji finansowych.

 

Za Państwa zgodą

W przypadkach wymaganych na mocy przepisów prawa będziemy prosić Państwa o zgodę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych, na przykład w przypadku korzystania z określonych plików cookie lub podobnych technologii albo chęci przesyłania Państwu określonych wiadomości dotyczących produktu. Jeżeli prosimy Państwa o zgodę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, w sposób określony w momencie wystosowania prośby o wyrażenie zgody albo po skontaktowaniu się z nami.

 

W celu opracowywania anonimowych danych na potrzeby analiz

Możemy opracowywać anonimowe dane na podstawie danych osobowych Państwa i innych osób fizycznych, których dane osobowe gromadzimy. Przekształcamy dane osobowe w dane anonimowe poprzez usunięcie z nich informacji, które umożliwiają identyfikację Państwa tożsamości; te anonimowe dane są wykorzystywane w naszych zgodnych z prawem celach biznesowych.

 

W celu przestrzegania przepisów, przeciwdziałania oszustwom i zapewniania bezpieczeństwa

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, jeżeli uważamy, że jest to konieczne albo właściwe w celu (a) egzekwowania regulaminów regulujących korzystanie z naszych witryn internetowych, produktów i usług; (b) ochrony naszych praw, prywatności bezpieczeństwa lub mienia, bądź praw, prywatności bezpieczeństwa lub mienia Państwa lub innych osób; oraz (c) ochrony przed nieuczciwymi, szkodliwymi, nieuprawnionymi, nieetycznymi lub niezgodnymi z prawem działaniami, prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawie takich działań oraz zniechęcania do ich podejmowania.

 

W jaki sposób udostępniamy Państwa dane osobowe

 

Jednostki stowarzyszone

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe naszym jednostkom zależnym i korporacyjnym jednostkom stowarzyszonym w celach zgodnych z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

 

Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy zewnętrzne i osoby trzecie do świadczenia usług w naszymi imieniu, w tym:

 • do prowadzenia badań klinicznych przez organizacje prowadzące badania kliniczne na zlecenie;
 • do przechowywania danych i świadczenia usług analitycznych;
 • do zapewniania wsparcia i świadczenia usług technologicznych (w tym podmioty świadczące usługi hostingu poczty elektronicznej i witryn internetowych, podmioty świadczące usługi w zakresie marketingu i technologii reklamowych, podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej i komunikacji tekstowej);
 • do planowania wydarzeń i organizacji podróży ułatwiających realizację programów Mirum;
 • do świadczenia usług w zakresie płatności, wysyłki i obsługi zamówień.

 

Te podmioty zewnętrzne mogą wykorzystywać Państwa dane wyłącznie zgodnie z instrukcjami Mirum i w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz nie wolno im wykorzystywać ani ujawniać Państwa danych w żadnym innym celu.

 

Partnerzy biznesowi oraz inni specjaliści i organizacje

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe partnerom, z którymi wspólnie opracowujemy produkty i usługi, w związku z opracowywaniem i promocją takich produktów i usług. W przypadkach wymaganych na mocy obowiązujących przepisów prawa poprosimy o Państwa zgodę przed ujawnieniem Państwa danych naszym partnerom biznesowym. Możemy ujawniać Państwa dane osobowe pracownikom służby zdrowia, badaczom, pracownikom naukowym, organizacjom zdrowia publicznego i wydawcom w celach zgodnych z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

 

Możemy również ujawniać Państwa dane osobowe profesjonalnym doradcom, takim jak prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele, gdy jest to konieczne w toku świadczenia przez nich profesjonalnych usług na naszą rzecz.

 

Zgodność z przepisami prawa i organy porządkowe; ochrona i bezpieczeństwo

Możemy ujawniać informacje na Państwa temat urzędnikom państwowym albo pracownikom organów porządkowych albo podmiotom prywatnym, jeżeli jest to wymagane na mocy przepisów prawa, oraz ujawniać i wykorzystywać takie informacje, jeżeli uważamy, że jest to konieczne albo właściwe w celu (a) zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizacji zgodnych z prawem żądań i wymogów postępowań prawnych, w tym aby odpowiadać na wezwania sądowe lub żądania ze strony organów państwowych; (b) egzekwowania regulaminów regulujących korzystanie z naszych witryn internetowych, aplikacji mobilnych oraz produktów i usług; (d) ochrony naszych praw, prywatności bezpieczeństwa lub mienia, bądź praw, prywatności bezpieczeństwa lub mienia Państwa lub innych osób; oraz (e) ochrony przed nieuczciwymi, szkodliwymi, nieuprawnionymi, nieetycznymi lub niezgodnymi z prawem działaniami, prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawie takich działań oraz zniechęcania do ich podejmowania.

 

Przenoszenie własności spółek

Możemy sprzedawać, przekazywać albo w inny sposób udostępniać niektóre albo wszystkie nasze jednostki biznesowe albo aktywa, w tym Państwa dane osobowe, w związku z transakcjami (albo potencjalnymi transakcjami) takimi jak fuzja, konsolidacja, przejęcie, reorganizacja albo sprzedaż aktywów albo w związku z upadłością; w takim przypadku podejmiemy uzasadnione starania, aby zobowiązać podmiot przejmujący do przestrzegania postanowień niniejszej Polityki prywatności.

 

Dodatkowe postanowienia dotyczące programu

 

W niektórych przypadkach możemy zawrzeć oddzielną umowę albo nawiązać z Państwem relację dotyczącą określonego sposobu przetwarzania Państwa danych, na przykład w przypadku udziału w specjalnym programie, działaniu, wydarzeniu albo badaniu klinicznym.  W takich przypadkach obowiązywać będą szczegółowe postanowienia, informacje o ochronie prywatności albo formularze zgody zawierające dodatkowe informacje na temat sposobu wykorzystywania Państwa danych.  W odniesieniu do Państwa danych będziemy postępować zgodnie z tymi dodatkowymi postanowieniami, dlatego stanowczo zalecamy zapoznanie się z nimi przed udziałem w jakimkolwiek programie.

 

Państwa wybory

 

Dostęp do danych, weryfikacja i aktualizacja danych

Ważne jest, aby posiadane przez nas dane osobowe były dokładne i aktualne. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe, które posiadamy na Państwa temat, są niedokładne, niekompletne, błędne, nieistotne albo nieaktualne, prosimy o kontakt pod adresem e-mail privacy@clin-edge.com.

 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych albo je zweryfikować, mogą Państwo skontaktować się z nami pisząc na adres privacy@clin-edge.com.

 

Jeżeli znajdują się Państwo na terenie Unii Europejskiej, prosimy zapoznać się z informacjami przedstawionymi w części „Dodatkowe informacje dla użytkowników z Unii Europejskiej”.

 

Rezygnacja

Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania wiadomości klikając łącze „Rezygnacja z subskrypcji” znajdujące się na dole każdej takiej wiadomości albo wysyłając wiadomość e-mail o temacie „Rezygnacja z subskrypcji” na adres privacy@clin-edge.com.

 

Bezpieczeństwo

 

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Podejmujemy szereg organizacyjnych, technicznych i fizycznych działań mających na celu ochronę gromadzonych przez nas danych osobowych, zarówno w trakcie ich przekazywania, jak i po ich otrzymaniu.

 

Dzieci

 

Spółka Mirum przestrzega wymogów amerykańskiej ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA) i nie gromadzi świadomie za pośrednictwem swoich witryn internetowych danych osobowych dzieci w wieku poniżej 13 lat. W przypadku uzyskania informacji o zgromadzeniu danych osobowych bezpośrednio od dziecka w wieku poniżej 13 lat za pośrednictwem naszych witryn internetowych albo aplikacji mobilnych, usuniemy te dane.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Spółka Mirum ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, a jej usługodawcy znajdują się w innych krajach, dlatego Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych albo miejsc innych niż Państwa stan, prowincja, kraj albo inny państwowy system prawny, gdzie przepisy o ochronie prywatności mogą zapewniać niższy poziom ochrony niż przepisy w Państwa systemie prawnym.

Osoby fizyczne znajdujące się na terenie Unii Europejskiej powinny zapoznać się z istotnymi informacjami na temat przekazywania danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego przedstawionymi w części „Dodatkowe informacje dla użytkowników z Unii Europejskiej” – „Transgraniczne przekazywanie danych”.

 

Inne witryny i usługi

 

Dla Państwa wygody i informacji możemy zamieszczać łącza do witryn internetowych i innych treści podmiotów zewnętrznych, które nie należą do spółki Mirum ani nie są przez nią zarządzane. Łącza te nie stanowią zachęty ani upoważnienia do korzystania z usług ani oświadczenia, że spółka jest związana z tym podmiotem zewnętrznym. Nie kontrolujemy witryn internetowych ani usług podmiotów zewnętrznych i nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania. Inne witryny internetowe i usługi podlegają innym zasadom w zakresie wykorzystywania albo ujawniania danych osobowych, które Państwo przekazują za ich pośrednictwem. Zachęcamy do przeczytania polityk prywatności innych odwiedzanych witryn internetowych oraz usług, z których Państwo korzystają.

 

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

 

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Zachęcamy do okresowego weryfikowania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności. O wprowadzeniu istotnych zmian w niniejszej Polityce prywatności zostaną Państwo poinformowani w wiadomości e-mail (jeżeli posiadamy Państwa adres e-mail) albo w inny sposób, w który z uzasadnionym prawdopodobieństwem uda nam się do Państwa dotrzeć (co może obejmować zamieszczenie nowej polityki prywatności w naszych witrynach internetowych albo specjalnego ogłoszenia na tej stronie).

 

Wszelkie modyfikacje niniejszej Polityki prywatności wchodzą w życie w momencie zamieszczenia nowych postanowień lub wprowadzenia zmian (albo w innym terminie wskazanym w momencie publikacji). We wszystkich przypadkach dalsze korzystanie przez Państwa z naszych witryn internetowych, produktów i usług po zamieszczeniu jakiejkolwiek zmodyfikowanej Polityki prywatności oznacza akceptację jej postanowień.

 

Dane kontaktowe

 

W razie jakichkolwiek pytań albo wątpliwości dotyczących naszej Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem:

Mirum Pharmaceuticals, Inc.

Do wiadomości: Chief Medical Officer [Dyrektor ds. medycznych]

950 Tower Lane, Suite 1050

Foster City, CA 94404

Można również skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres:

info@mirumpharma.com

 

Dodatkowe informacje dla użytkowników z Unii Europejskiej

 

Dane osobowe

Odniesienia do „danych osobowych” w niniejszej Polityce prywatności odpowiadają terminowi „dane osobowe” w rozumieniu europejskich przepisów o ochronie danych.

 

Administrator i przedstawiciel ds. ochrony danych

Spółka Mirum jest administratorem Państwa danych osobowych i zapewni, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez spółkę ClinEdge, LCC będzie odbywać się zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych oraz przepisami prawa krajowego. Spółka Mirum ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych [950 Tower Lane, Suite 1050, Foster City, CA 94404], dlatego powołała przedstawiciela ds. ochrony danych, spółkę MyData-Trust.  Ze spółką MyData-Trust można skontaktować się pod adresem mirum.dpr@mydata-trust.info.

 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w sposób dozwolony na mocy prawa. Mamy obowiązek poinformować Państwa o podstawach prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych, które przedstawiono poniżej. W przypadku pytań dotyczących podstaw prawnych sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem mirum.dpo@mydata-trust.info.

 

W celu prowadzenia naszych witryn internetowych; komunikowania się z Państwem; opracowywania anonimowych danych na potrzeby analiz; albo w celu przestrzegania przepisów, przeciwdziałania oszustwom i zapewniania bezpieczeństwa: Te czynności przetwarzania stanowią nasz prawnie uzasadniony interes. Przed przystąpieniem do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem upewniamy się, że wzięliśmy pod uwagę i zrównoważyliśmy potencjalny wpływ (zarówno pozytywny, jak i negatywny) takiego przetwarzania na Państwa oraz Państwa prawa. Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych do podejmowania działań, jeżeli wywierany przez takie działania wpływ na Państwa przeważa nad naszymi interesami (chyba, że za Państwa zgodą albo jest to wymagane albo dozwolone na mocy przepisów prawa).

 

W celu zachowania zgodności z przepisami prawa, wypełniania obowiązków regulacyjnych w zakresie monitorowania i sprawozdawczości: Przetwarzanie jest konieczne w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych.

 

W celu komunikacji z Państwem oraz w celu świadczenia usług dodatkowych: Przetwarzanie może opierać się na Państwa zgodzie. Jeżeli działamy na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie w sposób określony w momencie wystosowania prośby o wyrażenie zgody albo po skontaktowaniu się z nami.

 

Wykorzystywanie w nowych celach

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe z powodów nieopisanych w niniejszej Polityce prywatności, gdy jest to dozwolone na mocy przepisów prawa i powód ten jest zgody z celem, w jakim dane te zostały zgromadzone. W przypadku konieczności wykorzystania Państwa danych osobowych w niezwiązanym celu, poinformujemy Państwa o tym i przedstawimy obowiązującą podstawę prawną.

 

Przechowywanie

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, w związku z którymi zostały one zgromadzone, w tym do celów związanych ze spełnieniem wymogów prawnych, księgowych i sprawozdawczych.

W celu określenia odpowiedniego okresu przechowywania danych osobowych bierzemy pod uwagę ilość, charakter i poziom wrażliwości danych osobowych, potencjalne ryzyko doznania szkody w związku z nieuprawnionym wykorzystaniem albo ujawnieniem Państwa danych osobowych, cele, w jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe i czy cele te możemy osiągnąć w inny sposób oraz obowiązujące wymogi prawne.

W pewnych okolicznościach możemy anonimizować Państwa dane osobowe (tak, aby nie były już z Państwem powiązane) i w takich przypadkach możemy wykorzystywać te dane bezterminowo bez dalszego informowania Państwa o tym.

 

Przysługujące Państwu prawa

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) (rozporządzenie 2016/679) określa pewne prawa dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. W odniesieniu do Państwa danych osobowych, które posiadamy, mogą Państwo zażądać podjęcia przez nas następujących działań:

 • Dostęp: Udzielenie Państwu informacji na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz udzielenie dostępu do Państwa danych osobowych.
 • Sprostowanie: Zaktualizowanie albo sprostowanie Państwa danych osobowych.
 • Usunięcie: Usunięcie Państwa danych osobowych.
 • Przenoszalność danych: Przekazanie Państwu albo wybranemu przez Państwa podmiotowi zewnętrznemu kopii Państwa danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Ograniczenie: Ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (np. zrezygnować z przesyłania przez nas wiadomości). W przypadku wyrażenia zgody, mogą Państwo ją wycofać.

 

Mogą Państwo wystosowywać te żądania, wysyłając wiadomość e-mail do naszego inspektora ochrony danych na adres mirum.dpo@mydata-trust.info albo na nasz adres pocztowy podany powyżej. Możemy zażądać od Państwa określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić Państwa tożsamość i rozpatrzyć Państwa żądanie. Na mocy obowiązujących przepisów prawa możemy mieć obowiązek albo możliwość odmówienia spełnienia Państwa żądania. W przypadku odmowy spełnienia Państwa żądania podamy powód takiej odmowy, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych.

 

W przypadku chęci złożenia skargi dotyczącej sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych albo odpowiadania na Państwa żądania w zakresie Państwa danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do organu regulacyjnego ds. ochrony danych w Państwa systemie prawnym. Dane kontaktowe organów nadzoru w Europie są tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

 

Transgraniczne przekazywanie danych

 

Za każdym razem, gdy przekazujemy Państwa dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego do krajów, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, tego rodzaju przekazywanie odbywa się z zastosowaniem zabezpieczeń, które umożliwiają nam przekazywanie danych zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych EOG, takich jak standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską gwarantujące ochronę Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komisji Europejskiej poświęconej standardowym klauzulom ochrony danych dotyczącym przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat konkretnych mechanizmów przekazywania, które wykorzystujemy, albo uzyskania egzemplarza tych klauzul, prosimy kontaktować się z inspektorem ochrony danych spółki Mirum pod adresem mirum.dpo@mydata-trust.info.